Στεγάνωση

Post in servies

Στεγανοποίηση είναι όλες οι εργασίες που κάνουμε για να προστατέψουμε τις κατασκευές μας από την υγρασία. Η υγρασία – νερό μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε σημείο της κατασκευής μας και αναλόγως επεμβαίνουμε με το κατάλληλο προϊόν για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα.

Η στεγανοποίηση γίνεται με υλικά που βρίσκονται σε μορφή μεμβράνης, σε ρευστή κατάσταση ή σε μορφή σκόνης που αναμιγνύεται με νερό ή ρητίνες.

Η υγρασία μπορεί να παρουσιαστεί :

  • σε ταράτσες – δώματα
  • σε τοιχους (ανιούσα υγρασία)
  • σε υπόγεια
  • σε μπαλκόνια
  • σε δεξαμενές

Η υγρασία αποτελεί τον κύριο υπονομευτικό παράγοντα της καλής “υγείας’’ ενός οποιουδήποτε κτιρίου, καθότι ως τέτοια δύναται να εισβάλλει, να διαχέεται, να προσβάλει και να καταστρέφει συστηματικά τα δομικά του στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται δραματικά το κόστος αποκατάστασης των ζημιών καθώς επίσης και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας ενός κτιρίου. Το δικό μας επαγγελματικό καθήκον συνίσταται, στο να εντοπίσουμε τις πηγές προέλευσης της υγρασίας, τους μηχανισμούς διείσδυσης που χρησιμοποιεί και τα πιθανά ιδιαίτερα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Με βάση τα παραπάνω, στην συνέχεια θα πρέπει ν’ αποφασίσουμε για την επιλογή των πλέον αξιόπιστων στεγανωτικών λύσεων, του χαρακτήρα των υλικών και της συνεπακόλουθης τεχνικής εφαρμογής τους, την σχέση κόστους – οφέλους και βεβαίως πάντα και τον συνδυαστικό – συνεργατικό χαρακτήρα των υλικών που προτιθέμεθα να χρησιμοποιήσουμε.

Τα στεγανωτικά υλικά μαζί με τις προτάσεις και τις τεχνικές εφαρμογής που τα συνοδεύουν, κατατάσσονται σε δυο διαφορετικές κατηγορίες. Σε μία κατηγορία ανήκουν όλα τα στεγανωτικά υλικά που είναι “ρευστής μορφής και επαλειφόμενου χαρακτήρα”. Πρόκειται για τα ασφαλτικά υλικά, τα ακρυλικά, τα τσιμεντοειδή, τα πολυουρεθανικά κ.λ.π. Σε άλλη κατηγορία, ανήκουν τα στεγανωτικά υλικά “στέρεης υφής’’, όπως είναι οι ασφαλτομεμβράνες (ασφαλτόπανα), οι μεμβράνες PVC κλπ, με χαρακτηριστικό τους γνώρισμα την μεταξύ τους συγκόλληση εν θερμώ. Πρόκειται για έτοιμα βιομηχανικά προϊόντα, που μας προσφέρονται συσκευασμένα σε μορφή ρολού. Απλώνονται στην επιφάνεια και συγκολλούνται μεταξύ τους, αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί η τόσο κρίσιμη διαδικασία της προετοιμασίας της επιφάνειας.

Όλα τα στεγανωτικά υλικά, ανεξάρτητα από το σε ποια κατηγορία ανήκουν, έχουν διαβάθμιση ποιότητας και όχι αξιοπιστίας. Αυτό που τα καθιστά αξιόπιστα και τα δικαιώνει ως τέτοια, δεν είναι απλώς η ποιότητα που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας τους, όσο η τεχνική εφαρμογής τους, που ασφαλώς και πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, αλλά κυρίως προσδιορίζεται από την τεχνική επάρκεια του συνεργείου που θα τα εφαρμόσει, με την δέουσα υπομονή και προσήλωση. Ορίζεται δε και από το …πώς θα αντιμετωπίσει τεχνικά, τις ιδιαίτερες κατασκευαστικές λεπτομέρειες της κάθε επιφάνειας ξεχωριστά. Πρόκειται για τις κρίσιμες κατασκευαστικές λεπτομέρειες που είναι πολύ φυσικό να μην μπορεί να τις διακρίνει ούτε και να δύναται να αξιολογήσει την σημασία τους ένας οποιοσδήποτε ιδιώτης – πελάτης. Διατηρούν όμως πρωτεύουσα σημασία για την αξιοπιστία της στεγανοποίησης και κυρίως αποτελούν την “κοστοβόρα παράμετρο” οποιασδήποτε στεγανωτικής πρότασης.